Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och våra övriga kontor stängt för besök. Under våra ordinarie besökstider har vi istället telefontid och hjälper dig via telefon 0980-708 50 eller e-post marknad@kirunabostader.se.

Kirunabostäders roll i stadsomvandlingen

Kirunabostäder kommer att vara en ledande aktör i nya Kiruna. Vi kommer att ha det övergripande ansvaret för den nya citykärnans handelslokaler och vi kommer att bygga totalt 700 nya bostäder.

Bostäder

Kirunabostäder kommer att ersätta alla egna lägenheter som avvecklas i nuvarande stadskärna med nya lägenheter i nya Kiruna. Vi kommer att bygga minst 700 lägenheter vilket motsvarar antalet lägenheter som vi har i nuvarande centrum och som påverkas av gruvbrytningen.

Kommunala fastigheter

Kirunabostäder har på uppdrag av Kiruna kommun det totala ansvaret för projektering av kommande kommunala byggnader i nya Kiruna till exempel räddningstjänst, simhall och skolor. Utformningen av byggnaderna sker i nära samarbete med berörda verksamheter för att nå bästa möjliga resultat.

Handel

I stadsomvandlingen har Kirunabostäder tagit rollen som den ledande aktören för handelslokaler i Kirunas nya stadskärna. Vi kommer att finnas med i alla stadier i utveckling av vårt nya centrum. Vi kommer att planera och projektera, för att sedan stå som ägare och sköta uthyrning och drift av en större del av de kommersiella lokalerna i centrum.