Uthyrning pågår i kvarter 7-9

Vi har påbörjat uthyrningen av lägenheter i kvarter 7-9 Kirunas nya centrum och har just nu många besökare på hemsidan. Det kan innebära att det uppstår driftstörningar på sidan emellanåt, men vi hoppas att du har tålamod att vänta eller kan återkomma lite senare.

Uthyrning pågår i kvarter 7-9

Vi har påbörjat uthyrningen av lägenheter i kvarter 7-9 Kirunas nya centrum och har just nu många besökare på hemsidan. Det kan innebära att det uppstår driftstörningar på sidan emellanåt, men vi hoppas att du har tålamod att vänta eller kan återkomma lite senare.

Du som måste flytta

Bild

Foto: Fredric Alm

Våra hyresgäster som påverkas direkt av stadsomvandlingen är de som bor eller är verksamma i den nuvarande centrala stadskärnan. Det här gäller för dig som måste flytta.

Kirunas nuvarande stadskärna påverkas av gruvbrytningen steg för steg. Kirunabostäder har som mål att informera om flytten och kartlägga hyresgästernas behov cirka tre år innan utflyttning från fastigheten. Eftersom förutsättningarna kan förändras utifrån LKAB:s prognoser, kan det hända att tidpunkten för utflyttningen både tidigare- och senareläggs.

Vad gäller för dig som hyresgäst?

Omflyttningen sker i olika faser och perioder. Det är LKAB:s prognos för gruvbrytningens påverkansområde som ligger till grund för omflyttningen. Förtur kommer att tilldelas utifrån den fastighet eller det kvarter som står närmast i tur att tömmas utifrån LKAB:s prognoser.

Du som måste flytta till följd av stadsomvandlingen kommer att få lämna in dina önskemål gällande den nya bostaden till oss. Du kommer att kunna önska om du vill flytta till det gamla eller nya beståndet, vilket område du vill flytta till och vilken storlek på lägenhet du önskar.

Flytt inom befintligt bestånd

Inom vårt befintliga bestånd erbjuder vi förtur till berörda hyresgäster allt eftersom lediga lägenheter finns tillgängliga. Om flera hyresgäster med rätt till förtur är intresserade av samma lägenhet är det den hyresgäst med längst boendetid som blir tilldelad lägenheten. De hyresgäster som har bott längst hos Kirunabostäder kommer att få erbjudande om ny bostad först.

Flytt till nya beståndet

När våra nyproducerade lägenheter är klara för inflyttning erbjuder vi förtur till dig som bor inom gruvans påverkansområde och vill flytta till en nyproducerad lägenhet.

Du får lämna önskemål om område och storlek på lägenhet och får sedan information från oss när lägenheterna finns klara för uthyrning. De hyresgäster som bott längst tid hos Kirunabostäder kommer att bli erbjuden en ny lägenhet först.

Frågor eller funderingar?

Om du har frågor angående omflyttningen kan du kontakta vår flyttsamordnare Carina Bergström på telefon 0980-709 97 eller e-post carina.bergstrom@kirunabostader.se.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!