Vi bygger nya garage på Tallplan

År 2016 påbörjade vi renoveringen av våra fastigheter på Tallplan. Nu står parkeringsmiljön på tur att få en helt ny utformning med garage, carportar och motorvärmarplatser.

För att förbättra boendemiljön på Tallplan pågår sedan år 2016 renoveringar av fastigheterna i området. Nästa steg i renoveringen är att ersätta de befintliga garagen med anledning av att de är i dåligt skick samt att de inte är anpassade för dagens bilar. I samband med ombyggnationen säger vi upp alla externa garagehyresgäster för att kunna erbjuda hyresgäster som bor i området fler parkeringsplatser. Planeringen för den nya parkeringsmiljön innefattar garage, carportar och motorvärmarplatser i en trevlig miljö med mindre asfalterade ytor och mer grönska.

Med anledning av att våra garagekontrakt har en bestämd uthyrningstid på ett år samt en uppsägningstid på 9 månader, säger vi upp samtliga garagekontrakt i tid för att kunna påbörja ombyggnationen våren 2020.

Tidsplan

December 2018 - Uppsägning av garage och motorvärmarplatser

September 2019 - Samtliga garage tömda

Hösten 2019 - Rivning påbörjas

Sommar 2020 - Markarbeten, asfaltering och byggnationer

Hösten 2020 - Inflyttning första etappen

Sommar 2021 - Fortsättning markarbeten, asfaltering och byggnationer

Hösten 2021 - Inflyttning andra etappen


Vid frågor om ombyggnationen kontakta kvartersvärd Åsa Strandgård Huuva, telefon 0980-708 72 eller 
e-post asa.strandgard@kirunabostader.se.