Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och våra övriga kontor stängt för besök. Under våra ordinarie besökstider har vi istället telefontid och hjälper dig via telefon 0980-708 50 eller e-post marknad@kirunabostader.se.

Aktuella projekt/renoveringar

Här kan du läsa om våra aktuella renoveringar och tillbyggnader inom bostäder och kommunala fastigheter.

Bostäder 

Parkeringslösning Tallplan

För att förbättra boendemiljön på Tallplan har vi sedan 2016 renoverat fastigheterna i området. Nästa steg är att ersätta tidigare garage med en ny parkeringsmiljö som innefattar garage, carportar och motorvärmarplatser i en trevlig miljö med mindre asfalterade ytor och mer grönska. Den nya parkeringslösningen beräknas vara färdig i november 2020.