Problem vid inloggning och nytt lösenord

Just nu har vi problem som gör att det inte går att logga in eller få ett nytt lösenord via e-post. Felsökning pågår och vi åtgärdar detta så snart så möjligt. Vi beklagar detta och ber om överseende tills problemet är åtgärdat. Vi kommer inte att rensa i bostadskö innan problemet är åtgärdat.

Aktuella projekt/renoveringar

Här kan du läsa om våra aktuella renoveringar och tillbyggnader inom bostäder och kommunala fastigheter.

Bostäder och lokaler

Hissbyte Högalid

Under 2017-2019 kommer vi att genomföra hissbyte på Högalidsgatan 1-5. Byte av hiss på Högalidsgatan 5 genomfördes 2017, Högalidsgatan 1 gjordes 2018 och Högalidsgatan 3 kommer att genomföras 2019.

Tallplan 5-6

Hösten 2018 påbörjade Kirunabostäder en omfattande renovering av Tallplan 5-6. Renoveringen innefattar byte av fönster och tilläggsisolerade fasader. I samband med renoveringen får fastigheterna större balkonger och nya entréer. Fastigheterna kommer även att renoveras invändigt. Projektet beräknas färdigställas hösten 2019.