Pågående projekt

Gamla skjutbanan

Hösten 2018 startade bygget av 68 nya bostäder på gamla skjutbaneområdet.
Beräknad inflyttning vid årsskiftet 2019/2020.


Kvarter 1

I maj 2018 inleddes markarbetet på kvarter 1 i nya stadskärnan. Beräknad inflyttning hösten 2020.

Vy från Malmvägen

Innergård kvarter 1