Lokaler

Kirunabostäder planerar för en stor mängd lokaler i Kirunas nya stadskärna. Vi kommer hyra ut lokaler för kontor, butiker, restauranger och caféer.

I stadsomvandlingen har Kirunabostäder tagit rollen som den ledande aktören för handelslokaler i Kirunas nya stadskärna. Vi kommer att finnas med i alla stadier i utveckling av vårt nya centrum. Vi kommer att planera och projektera, för att sedan stå som ägare och sköta uthyrning och drift av en större del av de kommersiella lokalerna i centrum.

På kvarter 1 i nya stadskärnan kommer Kirunabostäder att bygga bostäder, kontor och kommersiella lokaler. 

Är du intresserad av att etablera din verksamhet i nya Kiruna? Kontakta huvudprojektledare för stadsomvandlingen, Tomas Stålnacke på telefon 0980-708 63 eller tomas.stalnacke@kirunabostader.se.