Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och övriga kontor stängt för besök.

Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och övriga kontor stängt för besök.

Nyproduktion

Bild

Kiruna står inför en omfattande stadsomvandling och är i stort behov av nya bostäder. Idag har Kirunabostäder omkring 700 bostäder som ska ersättas till följd av stadsomvandlingen. Här bygger vi nytt.

Kirunabostäders projekt

Gamla skjutbanan

Hösten 2018 startade bygget av 68 nya lägenheter på gamla skjutbaneområdet. Här växer nu ett helt nytt bostadsområde fram med närhet till naturen och i nära anslutning till befintliga bostadsområden, förskola, skola och den nya centrumkärnan. Inflyttningen på gamla skjutbanan ägde rum vid årsskiftet 2019/2020.

Kvarter 1

På nya stadskärnan första kvarter bygger Kirunabostäder 62 lägenheter och drygt 3 600 kvadratmeter lokaler för kontor, butiker och restauranger. Markarbetet inleddes i maj 2018 och inflyttningen är planerad vid våren 2021.

Kommunala projekt

K5 - Folkets hus, bibliotek, konferens, kongress och ungdomens hus

Under 2017 fick Kirunabostäder uppdraget att projektera kvarter 5 i nya stadskärnan. Byggnaden, som är placerad intill det nya stadshuset, kommer att innehålla verksamheter som idag finns i Folkets hus. Här ska det bland annat finnas plats för bio, konsterter, teater och konferens. I huset ska också bibliotek och ungdomens hus hålla till. Kirunabostäder har totalansvaret för projektet fram till slutbesiktning. Byggnaden beräknas vara färdigställd under det första kvartalet 2021.

Nya räddningstjänsten

Nya räddningstjänsten, med placering längs Lombololeden mittemot bilprovningen, beräknas vara färdigställd sommaren 2020. Kirunabostäder projektleder byggnationen för Kiruna kommuns räkning fram till slutbesiktning.


Senast uppdaterad •