Veterinärmottagning på Lombolo

Bild

På Tallplan 2 bygger Kirunabostäder en ny veterinärmottagning.

Ett steg i att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer är att se till att det finns rörelse i bostadsområdena. Nu bygger vi nya lokaler för en djurvänlig verksamhet på Lombolo.

Utöver att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer har Kirunabostäder en målsättning att få in kompletterande verksamheter som passar in i våra bostadsområden. På Tallplan påbörjades under våren byggnationen av en veterinärmottagning för att tillföra mer rörelse i området.

Den nya veterinärmottagningen till Distriktsveterinärerna kommer att uppföras på den västra delen av Tallplan 2, längst in på parkerings-området mot gång- och cykelvägen som passerar genom Lombolo.

Byggnationen utförs av entreprenören Siljabygdens Byggteknik AB och veterinärmottagningen beräknas vara färdig för inflyttning vintern/våren 2022.

Arbetstider

Arbete kommer att ske måndag-fredag klockan 7.00 - 17.00. Arbete på helger kan förekomma.

Tillgänglighet under byggtiden

Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet i området på Tallplan 2. Byggarbets-platsen kommer att spärras av med byggstaket. Genomfart för gång- och cykelväg kommer att ledas om via Tallplan 3 enligt bifogad bild. Följ tillfällig skyltning.

Barn och säkerhet på byggarbetsplats

En byggarbetsplats är en spännande miljö med många intressanta saker, men den är mycket farlig. Därför vill vi be er ha extra uppsikt över barn och ungdomar, för att undvika olyckor. Trots omfattande säkerhetsåtgärder som inhägnader och skyltar räcker det inte alltid för att göra barnen medvetna om alla risker som finns. Därför behöver vi få hjälp av er vuxna att uppmärksamma barnen på faran med att leka vid en byggarbetsplats.

Frågor

Om du har frågor angående byggnationen kan du kontakta:
Lena Stålnacke, projektledare, telefon 0980-796 91 eller e-post lena.stalnacke@kirunabostader.se.


Vi ber om överseende för de eventuella besvär som kan orsaka dig under byggtiden och ser fram emot en ny veterinärmottagning på Tallplan vintern/våren 2022.

Veterinärmottagning Tallplan

På östra fasaden mot den befintliga gårdsytan finns en fönsterdörr från personalrummet till en uteplats för personalen.

 

Veterinärmottagning Tallplan

Byggnaden som ska innehålla veterinärmottagningen är snarlik de befintliga bostadshusen vad gäller mått och träarkitektur. För att visa att byggnaden innehåller en verksamhet får den sin egen karaktär genom en uppbruten takform, en mer bearbetad träfasad samt eventuellt en något betonad färgsättning.

 

Senast uppdaterad •
Fråga oss!