Aktuella projekt och renoveringar

Bild

Här kan du läsa om våra aktuella renoveringar och tillbyggnader inom bostäder och kommunala fastigheter.

Parkeringslösning Björkplan

För att förbättra boendemiljön på Lombolo har vi sedan 2016 renoverat fastigheterna i området. Nästa steg är att ersätta tidigare garage på Björkplan med en ny parkeringsmiljö som innefattar garage, carportar, motorvärmarplatser och laddstolpar. Den nya parkeringslösningen beräknas vara färdig i november 2023.

Läs mer om Ny parkeringslösning på Björkplan.

Veterinärmottagning på Tallplan

Utöver att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer har Kirunabostäder en målsättning att få in kompletterande verksamheter som passar in i våra bostadsområden. På Tallplan påbörjades under våren 2021 byggnationen av en veterinärmottagning. Arbetet beräknas vara färdig för inflyttning vintern/våren 2022.

Läs mer om Veterinärmottagningen på Tallplan.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!