Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och övriga kontor stängt för besök.

Återlämning av garagenycklar

Du som ska lämna in garagenycklar till oss senast den 30 september kan lämna nycklarna i ett kuvert med ditt namn och garagenummer i vår låsta brevlåda på Gruvvägen 3.

Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och övriga kontor stängt för besök.

Återlämning av garagenycklar

Du som ska lämna in garagenycklar till oss senast den 30 september kan lämna nycklarna i ett kuvert med ditt namn och garagenummer i vår låsta brevlåda på Gruvvägen 3.

Aktuella projekt och renoveringar

Bild

Här kan du läsa om våra aktuella renoveringar och tillbyggnader inom bostäder och kommunala fastigheter.

Bostäder

Parkeringslösning Tallplan

För att förbättra boendemiljön på Tallplan har vi sedan 2016 renoverat fastigheterna i området. Nästa steg är att ersätta tidigare garage med en ny parkeringsmiljö som innefattar garage, carportar och motorvärmarplatser i en trevlig miljö med mindre asfalterade ytor och mer grönska. Den nya parkeringslösningen beräknas vara färdig i november 2020.

 

Senast uppdaterad •