UPPDATERAD: Försenade fakturor för lägenheter med individuell vattenmätning

På grund av ett systemfel har vi haft problem att avisera hyror för lägenheter med individuell mätning av vatten på Videplan 6 och Glaciärvägen. Hyresavierna är nu utskickade. Eventuella påminnelser kommer att senareläggas. Vi beklagar detta och ber om överseende för de eventuella besvär som detta kan orsaka.

"rootPage" is not defined.
UPPDATERAD: Försenade fakturor för lägenheter med individuell vattenmätning

På grund av ett systemfel har vi haft problem att avisera hyror för lägenheter med individuell mätning av vatten på Videplan 6 och Glaciärvägen. Hyresavierna är nu utskickade. Eventuella påminnelser kommer att senareläggas. Vi beklagar detta och ber om överseende för de eventuella besvär som detta kan orsaka.

I våra fastigheter har vi cirka 27 000 kvadratmeter lokaler. Här hittar du en blandning av kontorslokaler, butiker, hotell och restauranger.

Kirunabostäder vill vara med och skapa levande och attraktiva stadsdelar i Kiruna. Vi vill bidra till att det finns ett bra basutbud av kommersiell och offentlig service i närmiljön för ett tryggt och trivsamt boende. ​

En stor del av Kirunabostäders och Kiruna Näringsfastigheters lokaler finns mitt i stadskärnan och består av en blandning av kontor, butiker, hotell och restauranger. Vi har även lokaler på Lombolo-området.

Vi arbetar med alla steg, från uthyrning till förvaltning, och hjälper dig att hitta lokalen som passar just din verksamhet. Om du har frågor om att hyra en lokal kan du kontakta oss på telefon 0980-708 50 eller e-post lokal@kirunabostader.se.


Centralskolan

I Centralskolan mitt i centrala Kiruna hittar du lokaler som inrymmer förskola, skatehall och statlig verksamhet. I Centralskolan har Kiruna Näringsfastigheter cirka 3 500 kvadratmeter lokaler.


Östermalmskolan

I Östermalmskolan från början av 1900-talet finns lokaler för en blandad typ av verksamheter. I Östermalmskolan med intilliggande byggnad har Kiruna Näringsfastigheter cirka 2 600 kvadratmeter lokaler. Här delar flera verksamheter på gemensamhetsutrymmen och kontor. Om du driver enskild verksamhet men vill ha kollegor runt omkring kan det här vara platsen för dig.


Rymdhusen

I Rymdhusen på Lombolo har Kiruna Näringsfastigheter tre byggnaderna med totalt 13 400 kvadratmeter lokaler. Rymdhusen innehåller statliga och privata verksamheter samt serverhallar och kafé.

Lokaler i nya Kiruna centrum

Stadsomvandlingen påverkar stora delar av Kirunas nuvarande centrumkärna och dess handelslokaler. Kirunabostäder kommer att stå som ägare och förvaltare till flertalet fastigheter i Kirunas nya stadskärna, där vi kommer hyra ut lokaler för kontor, butiker, restauranger och kaféer.

Fråga oss!