Förvaltningsuppdrag

Kirunabostäder förvaltar flera kommersiella fastigheter på uppdrag av LKAB bland annat Kupolen, Gallerian och Lindex-huset. På uppdrag av Kiruna kommun förvaltar vi även alla kommunala fastigheter.

I juli 2016 tog LKAB Fastigheter över Kupolen, Lindexhuset och Gallerian av Kirunabostäder. Försäljningen av fastigheterna är ett steg i stadsomvandlingen. Kirunabostäder förvaltar fortfarande lokalerna och det är oss du kontaktar om du vill göra en felanmälan.

Hyresgäst kommunala fastigheter

Vår fastighetsavdelningen för kommunala fastigheter förvaltar alla kommunala fastigheter på uppdrag av Kiruna kommun, till exempel skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar och stadshus.

Vi sköter fastigheternas drift och underhåll, med löpande tillsyn och skötsel av byggnader och omgivningar. Vi skottar snö, byter lampor, klipper gräs, städar, kontrollerar att allt fungerar och reparerar det som är trasigt. Vi ser till att fastigheterna och omgivningarna fungerar på bästa möjliga sätt. Kontakta oss om du upptäcker något trasigt i fastigheten som behöver felanmälas.