Så söker du bostad

För att kunna söka bostad hos Kirunabostäder måste du vara registrerad i vår kö. Det är helt gratis att registrera sig, det enda du behöver göra för att stå kvar som sökande är att uppdatera din kötid minst en gång om året.

Steg 1

Registrera dig i vår bostadskö

Du börjar med att registrera dig i vårt system genom att klicka på Logga in på startsidan. Du får en poäng för varje dag du står i kön. För att inte falla ur vår kö måste du som sökande vara aktiv och logga in med lösenord på Mina sidor eller kontakta bostadsförmedlingen varje år, annars förlorar du dina köpoäng och din köplats raderas. Har du glömt ditt lösenord klickar du på Glömt lösenord eller kontaktar vår bostadsförmedling.

Steg 2

Söka lägenhet

Våra lediga lägenheter publiceras kontinuerligt på vår webbsida och publiceringstiden är 14 dagar. Under varje objekt presenterar vi typ av lägenhet, område och specifik information om lägenheten. 

Steg 3

Intresseanmälan

För att anmäla intresse på en lägenhet loggar du in på Mina sidor. Klicka sedan på Lediga lägenheter och sök upp den lägenhet du är intresserad av. Klicka på önskat objekt för att se mer information och göra din intresseanmälan. Du kan även göra intresseanmälan genom att kontakta vår bostadsförmedling via telefon. 

Tänk på att du bara kan ha fem aktuella intresseanmälningar åt gången. För att kunna göra en intresseanmälan på en lägenhet måste du ha fyllt 18 år. Om du saknar svenskt personnummer måste du kontakta bostadsförmedlingen för att anmäla intresse på en ledig lägenhet.

Steg 4

Erbjudande och visning

Efter publiceringstidens slut skickar vi erbjudande, via e-post alternativt brev, till de fem kunder som har högst köpoäng. Erbjudandet ser du på Mina sidor där du även kan följa hela uthyrningsprocessen för de lägenheter du anmält intresse på. I erbjudandet finns kontaktuppgifter till den som visar lägenheten, där finns även information om när du senast måste lämna ditt svar. Erbjudandet innehåller också en uppgift om vilken placering du har, av de fem som fått erbjudande om lägenheten i samma omgång. Erbjudandet innebär inte att du är godkänd som hyresgäst.

Du svarar på erbjudandet genom att logga in på Mina sidor där du tackar ja eller nej. Du kan även lämna ditt svar genom att ringa bostadsförmedlingen. För att svaret ska räknas som giltigt måste det vara Kirunabostäder tillhanda senast på svarsdagen.

Uppstår problem med att få visning av lägenheten under svarstiden kan du kontakta bostadsförmedlingen. Om alla som fått erbjudandet tackar nej eller svar uteblir, går erbjudandet vidare till nästa fem sökande utifrån turordningen.

Steg 5

Tacka ja till erbjudande och kontraktsskrivning

Den sökande som tackar ja och som har högst köpoäng samt godkänns som hyresgäst kallas till kontraktsskrivning. 

Dina köpoäng raderas när du har tackat ja till en bostad och skrivit på kontraktet. Du omregistreras automatiskt i bostadskön och samlar poäng från kontraktsdatum.

      

​Bostad direkt

Om ingen intresseanmälan kommer in på en ledig lägenhet eller om ingen intressent tackar ja, lägger vi ut lägenheten under kötyp direkt. Här tillämpas först-till-kvarn-principen oavsett köpoäng. Intresseanmälan på lägenheter i kötyp direkt kan du göra via webbsidan eller telefon. Den som är snabbast med intresseanmälan får lägenheten förutsatt att sökande blir godkänd som hyresgäst.

Du kan endast ha en aktuell intresseanmälan åt gången på lägenheter i kötyp direkt. När intresseanmälan kommit in skickar vi erbjudande till den sökande som har sju dagar på sig att svara. Tackar den sökande nej, publicerar vi lägenheten på nytt.