Godkännande av dig som hyresgäst

Kirunabostäder hyr endast ut bostäder för stadigvarande och permanent boende. Det innebär att du som har sökt bostaden även ska bo i den.

Du som blir erbjuden en bostad hos Kirunabostäder måste uppfylla våra kriterier för hyresgäster. 

  • Den sökande ska vara fyllda 18 år.
  • Sökande ska kunna visa egen inkomst minst sex månader från inflyttningsdatum. Egen företagare ska kunna visa föregående års bokslut samt reviderat revisiorsutlåtande för gällande år. En kopia av registreringsbeviset och F-skattsedel erfordras också.
  • Lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad till hyresgästen och den sökande avser att bo stadigvarande i bostaden.
  • Sökande ska vid förfrågan kunna styrka uppsägning/försäljning av nuvarande boende samt visa goda referenser från det senaste egna boendet.
  • Sökande får inte ha betalningsanmärkning av betydelse.
  • Sökande får inte ha aktuell skuld till Kirunabostäder, annan fastighetsägare eller hos Kronofogden.
  • Sökande får inte ha störningar hos Kirunabostäder eller tidigare hyresvärd.
  • Den sökande ska teckna en hemförsäkring.

Exempel på egen inkomst är: Lön från arbete, A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning, studiemedel, pension, etableringsersättning, ersättning från Försäkringskassan exempelvis aktivitetsersättning, 6 månaders förskottshyra eller försörjningsstöd styrkt av Kiruna kommun. Kirunabostäder gör en kreditupplysning på den sökande.

Du ska ha för avsikt att ha den hyrda bostaden som din huvudsakliga bostad. En hyresgäst kan inte teckna avtal för en lägenhet och låta någon annan bo i den. Enda undantaget gäller sökanden från andra orter, som har studerande minderåriga barn boende i lägenheten. Denna typ av ärenden prövas av Kirunabostäder vid varje enskilt tillfälle.