Uthyrning av lägenheter på Thulegården

Till vårt seniorboende Thulegården har vi en separat bostadskö. Ring vår bostadsförmedling så hjälper vi dig att ställa dig i kö.

För seniorboendet Thulegården har Kirunabostäder en separat manuell kö. Är du intresserad av att stå i kö till lägenheterna på Tulegården kontaktar du vår bostadsförmedling. Du kan stå i kö för 1 rum och kök samt/eller för 2 rum och kök. Din plats i kök räknas från registreringsdatum. Erbjudande om lägenhet skickas till den adress som uppgavs vid registreringen, om du flyttar är det således viktigt att meddela bostadsförmedlingen din nya adress.

När vi har en ledig lägenhet på Thulegården skickar vi ut erbjudande per brev till de fem (5) sökande som har längst registreringstid. Du har sju (7) dagar på dig att svara på erbjudandet. Svar sker till bostadsförmedlingen per telefon.

Tackar du nej eller inte svarar på tre (3) erbjudanden per lägenhetstyp plockas du bort från respektive kö.