UPPDATERAD: Försenade fakturor för lägenheter med individuell vattenmätning

På grund av ett systemfel har vi haft problem att avisera hyror för lägenheter med individuell mätning av vatten på Videplan 6 och Glaciärvägen. Hyresavierna är nu utskickade. Eventuella påminnelser kommer att senareläggas. Vi beklagar detta och ber om överseende för de eventuella besvär som detta kan orsaka.

UPPDATERAD: Försenade fakturor för lägenheter med individuell vattenmätning

På grund av ett systemfel har vi haft problem att avisera hyror för lägenheter med individuell mätning av vatten på Videplan 6 och Glaciärvägen. Hyresavierna är nu utskickade. Eventuella påminnelser kommer att senareläggas. Vi beklagar detta och ber om överseende för de eventuella besvär som detta kan orsaka.

Hyra med korttidskontrakt

Fastigheten på Bergmästaregatan

Vi har olika typer av hyreskontrakt, ett av dem är korttidskontrakt. Våra korttidskontrakt publiceras på hemsidan och det är samma kriterier för godkännande av hyresgäster som hyr på korttidskontrakt som på tillsvidarekontrakt.

Vad är ett korttidskontrakt?

Att hyra en bostad på ett korttidskontrakt innebär att man har ett tillfälligt avtal utan besittningsskydd, det vill säga att man inte har rätt att få en annan bostad när kontraktet sägs upp. Kontraktet löper på månadsvis och hyresgästen kan säga upp avtalet med en kalendermånads uppsägningstid. Hyresvärden har rätt att säga upp hyresavtalet för avflyttning med tre månaders uppsägningstid. I lägenheter med korttidskontrakt är underhållet stoppat men självklart fixar vi felanmälningar.

Varför har vi korttidskontrakt?

Anledningen till att vi hyr ut lägenheter med korttidskontrakt är att fastigheten ligger inom gruvans påverkansområde och har en begränsad livslängd. Kirunabostäder har sålt fastigheten till LKAB som kommer att avveckla och sedan riva den.

Vad krävs för att få hyra korttidskontrakt?

För att få hyra en lägenhet utan besittningsskydd måste du uppfylla samtliga grundkrav i enlighet med vår uthyrningspolicy , 559.2 kB, öppnas i nytt fönster. för att bli godkänd som hyresgäst.

När du hyr en lägenhet utan besittningsskydd behåller du dina köpoäng i vår bostadskö, köpoängen nollställs med andra ord inte vid kontraktstecknande.

Hur länge går det att bo med korttidskontrakt?

Att bo med korttidskontrakt innebär att man får vara beredd på att fastigheten behöver tömmas på grund av stadsomvandlingen. Det är alltid tre kalendermånaders uppsägningstid som gäller.

När du inte längre kan bo kvar i lägenheten med korttidskontrakt kommer vi inte att erbjuda dig någon ny lägenhet utan du måste hitta ett nytt boende själv. Du som hyr lägenhet med korttidskontrakt är inte berättigad till LKAB:s flyttersättning eller hyrestrappning.

Boendetiden för lägenheter med korttidskontrakt är enligt nuvarande prognoser begränsad till och med 2022-12-31 till följd av gruvbrytningens påverkan i området.

Under hösten kommer Kirunabostäder att få besked om tidplan för fastigheternas avveckling i nuvarande centrumkärna av LKAB som nu äger fastigheterna. När vi fått besked kommer vi att informera dig som hyr lägenhet med korttidskontrakt om ditt hyresavtal kommer att upphöra enligt avtal eller om möjlighet till förlängd boendetid finns.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!