Uthyrning pågår i kvarter 7-9

Vi har påbörjat uthyrningen av lägenheter i kvarter 7-9 Kirunas nya centrum och har just nu många besökare på hemsidan. Det kan innebära att det uppstår driftstörningar på sidan emellanåt, men vi hoppas att du har tålamod att vänta eller kan återkomma lite senare.

Uthyrning pågår i kvarter 7-9

Vi har påbörjat uthyrningen av lägenheter i kvarter 7-9 Kirunas nya centrum och har just nu många besökare på hemsidan. Det kan innebära att det uppstår driftstörningar på sidan emellanåt, men vi hoppas att du har tålamod att vänta eller kan återkomma lite senare.

Hyra med korttidskontrakt

Fastigheten på Bergmästaregatan

Vi har olika typer av hyreskontrakt, ett av dem är korttidskontrakt. Våra korttidskontrakt publiceras på hemsidan och det är samma kriterier för godkännande av hyresgäster som hyr på korttidskontrakt som på tillsvidarekontrakt.

Vad är ett korttidskontrakt?

Att hyra en bostad på ett korttidskontrakt innebär att man har ett tillfälligt avtal utan besittningsskydd, det vill säga att man inte har rätt att få en annan bostad när kontraktet sägs upp. Kontraktet löper på månadsvis och hyresgästen kan säga upp avtalet med en kalendermånads uppsägningstid. Hyresvärden har rätt att säga upp hyresavtalet för avflyttning med tre månaders uppsägningstid. I lägenheter med korttidskontrakt utför vi inget underhåll men självklart fixar vi felanmälningar.

Varför har vi korttidskontrakt?

Anledningen till att vi hyr ut lägenheter med korttidskontrakt är att fastigheten ligger inom gruvans påverkansområde och har en begränsad livslängd. Kirunabostäder har sålt fastigheten till LKAB som kommer att avveckla och sedan riva den.

Vad krävs för att få hyra korttidskontrakt?

För att få hyra en lägenhet utan besittningsskydd måste du uppfylla samtliga grundkrav i enlighet med vår uthyrningspolicy , 559.2 kB, öppnas i nytt fönster. för att bli godkänd som hyresgäst.

När du hyr en lägenhet utan besittningsskydd behåller du dina köpoäng i vår bostadskö, köpoängen nollställs med andra ord inte vid kontraktstecknande.

Hur länge går det att bo med korttidskontrakt?

Att bo med korttidskontrakt innebär att man får vara beredd på att fastigheten behöver tömmas på grund av stadsomvandlingen. Det är alltid tre kalendermånaders uppsägningstid som gäller för hyresvärden.

När du inte längre kan bo kvar i lägenheten med korttidskontrakt kommer vi inte att erbjuda dig någon ny lägenhet utan du måste hitta ett nytt boende själv. Du som hyr lägenhet med korttidskontrakt är inte berättigad till LKAB:s flyttersättning eller hyrestrappning.

Korttidskontrakt utan besittningsskydd i gamla centrum hade tidigare ett slutdatum, 2022-12-31. Enligt senaste besked från LKAB kommer korttidskontrakt utan besittningsskydd i gamla centrum att förlängas från och med 2023-01-01 med tillsvidareavtal där tre kalendermånaders uppsägningstid gäller för hyresvärden. Befintliga hyresgäster med korttidskontrakt har möjlighet att förlänga hyresavtalen. Hyresavtalen för korttidskontrakt kommer att fortsätta hos LKAB Fastigheter när Kirunabostäder lämnar över förvaltningen av fastigheterna, vilket är planerat under det första halvåret 2023.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!