Hyresvillkor för bilplats vid bostad

Bild

Du som är hyresgäst hos oss har möjlighet att hyra bilplats i våra bostadsområden. Vi erbjuder laddstolpar, garage, carportar samt bilplatser med och utan motorvärmarstolpe.

Hyresvillkor för garage, carport och bilplats med motorvärmarstolpe

Avtal för garage, carport och bilplats med motorvärmarstolpe tecknas för en bestämd tidsperiod från det datum kontraktet tecknas till den 30 september varje år. Avtalet förlängs automatiskt i 12 månader den 1 oktober varje år.

Den 1 oktober varje år sker en 2 % höjning av hyran.

Hyresavtalet för bilplats är knuten till det hyresavtal för lägenhet. Säger du upp lägenheten upphör hyresavtalet för garage, carport eller bilplats med motorvärmarstolpe samtidigt.

Villkor för uppsägning av carport och motorvärmarplats

Uppsägningstiden för carport och mortorvärmarplats är 1 kalendermånad. Uppsägning måste ske senast den 31 augusti för att inte automatisk förlängning av avtalet ska ske.

Villkor för uppsägning av garage

Uppsägning för garage är 9 kalendermånader. Uppsägning måste ske senast den 31 december för att inte automatisk förlängning av avtalet ska ske.

Bilplats utan motorvärmarstolpe och laddstolpe

Avtal för bilplats utan motorvärmarstolpe och laddstolpe, tecknas med löpande avtalstid. Uppsägningstiden är 3 kalendermånader.

Exempel om du säger upp din bilplats den 26 juni upphör avtalet 30 september.

Den 1 oktober varje år sker en 2 % höjning av hyran.

Hyresavtalet för bilplats är knuten till det hyresavtal för lägenhet. Säger du upp lägenheten upphör hyresavtalet för bilplats samtidigt.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!