Kirunabostäder erbjuder Kivra för hyresavisering

Nu kan du använda Kivra - ett säkert sätt för dig som hyresgäst att få hyresavin till din digitala brevlåda.

Kirunabostäder erbjuder Kivra för hyresavisering

Nu kan du använda Kivra - ett säkert sätt för dig som hyresgäst att få hyresavin till din digitala brevlåda.

Garage med korttidskontrakt

Kirunabostäder har beslutat om en investeringsplan för ombyggnation av parkeringslösningar på Lombolo och Ormen långe. Inför ombyggnationen hyr vi ut garage med korttidskontrakt.

På områdena Björkplan, Videplan, Rönnplan och Ormen Långe i Svappavaara hyr vi ut garage med korttidskontrakt utan besittningsskydd till följd av att garagen ingår i en investeringsplan för ombyggnation och kommer att rivas.

Avtal för garage med korttidskontrakt tecknas för en löpande tidsperiod fram till att garaget ska rivas. Uppsägningstiden är 3 månader för hyresgästen och 9 månader för hyresvärden. Den 1 oktober varje år sker en 2 % höjning av hyran.

Hyresavtalet för garaget är knuten till ditt hyresavtal för lägenhet. Om du säger upp lägenheten upphör hyresavtalet för garage samtidigt.

Preliminär tidsplan för uthyrning av garage med korttidskontrakt


Garage på Björkplan

Planerad rivning 2023-04-01.

Garage på Rönnplan och Videplan

Planerad rivning 2024-02-29.

Garage vid Ormen Långe

Planerad rivning 2025-02-28.


Läs mer om vad det innebär att hyra garage med korttidskontrakt i bifogat dokument.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!