Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

"rootPage" is not defined.
Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Hyra bilplats

Parkering

Vi hyr ut bilplatser till hyresgäster i våra bostadsområden och till dig som arbetar i en kommunal fastighet.

Kommunal bilplats

Om du som arbetar i en kommunal fastighet är intresserad av att hyra bilplats vid din arbetsplats kontaktar du vår kundservice på telefon 0980-708 50. Läs mer om att hyra kommunal bilplats under Bilplatser för anställda hos Kiruna kommun.

Bilplatser för bostadshyresgäster

Våra lediga bilplatser för bostadshyresgäster publiceras på vår hemsida och publiceringstiden är sju (7) dagar. För att få hyra en bilplats måste du vara kontraktsinnehavare av en lägenhet hos Kirunabostäder.

Steg 1 - Registrera dig i vår kö för bilplatser

För att söka bilplats hos Kirunabostäder måste du anmäla dig som sökande i vår bilplatskö. Det är gratis att vara registrerad i Kirunabostäders kö för bilplatser och du anmäler dig på Mina sidor Länk till annan webbplats. eller via telefon till vår kundservice. Du som varit registrerad i Kirunabostäders bostadskö före 2018-08-01 måste kontakta kundservice per telefon om du även vill ställa dig i bilplatskö. Om du registrerat dig i vår bostadskö efter 2018-08-01 är du automatiskt registrerad i bilplatskön.

Du har en kötid oavsett om du är intresserad av motorvärmarstolpe, garage, carport eller skotergarage.

Du kan ställa dig i kö från den dag du fyller 16 år. Kontakta vår kundservice om du saknar svenskt personnummer, så registrerar vi dig. Din kötid börjar räknas från och med registreringsdagen.

Företag eller organisationer kan inte stå i bilplatskö.

Tänk på att du måste logga in på Mina sidor minst en gång per år alternativt kontakta vår kundservice för att behålla dina köpoäng.​ Om du som sökande av bilplats glömmer att logga in på Mina sidor eller kontakta vår kundservice förloras poängen och det går då inte att få tillbaka dem.

Steg 2 - Sök ledig bilplats och gör en intresseanmälan

För att anmäla intresse på en bilplats loggar du in på Mina sidor. Klicka sedan på Sök ledigt - Bilplats och sök upp den bilplats du är intresserad av. Klicka på önskat objekt för att se mer information och göra din intresseanmälan. Du kan även göra intresseanmälan genom att kontakta vår kundservice via telefon.

Steg 3 - Erbjudande av bilplats

Efter publiceringstidens slut skickar vi erbjudande, via e-post alternativt brev till dig som inte har anmält e-postadress, till de fem (5) sökande som har högst köpoäng och anmält intresse på bilplatsen. Erbjudandet ser du även på Mina sidor där du kan följa hela uthyrningsprocessen för de bilplatser du anmält intresse på.

Från det att du fått erbjudandet har du sju (7) dagar på dig att svara på erbjudandet. I erbjudandet finns sista svarsdag angivet. Du svarar på erbjudandet genom att logga in på Mina sidor där du tackar ja eller nej. Du kan även lämna ditt svar genom att ringa vår kundservice. För att svaret ska räknas som giltigt måste det vara Kirunabostäder tillhanda senast på svarsdagen. Ett uteblivet svar tolkas som ett nej.

Om alla som fått erbjudande i den aktuella omgången tackar nej eller svar uteblir, går erbjudandet vidare till nästa fem sökande utifrån turordningen.

Erbjudandet innebär inte att du är godkänd som hyresgäst.

Steg 4 - Tilldelning av bilplats

Efter att erbjudandetiden gått ut tilldelar bostadsförmedlingen bilplatsen enligt följande prioritetsordning utifrån de som tackat ja till erbjudandet:

 1. Sökande som inte har någon bilplats inom området
 2. Sökande inom området med en bilplats sedan tidigare
 3. Sökande inom området med två eller fler bilplatser sedan tidigare får erbjudandet att byta bilplats
 4. Sökande som inte bor i området där bilplatsen är belägen, 25 procent moms tillkommer på hyreskostnaden.

Vid många vakanta bilplatser i ett område finns möjlighet att hyra tre (3) bilplatser för boende hos Kirunabostäder samt att platser även kan hyras ut till annan än boende hos Kirunabostäder.

Hyresvillkor för bilplats vid bostad

Du som hyresgäst hos Kirunabostäder kan ha max två (2) bilplatser. Ett skotergarage kan hyras per hyresgäst utöver, det inräknas inte i kvoten om maximalt två (2) bilplatser.

 • För att få hyra en bilplats måste du vara kontaktsinnehavare av en lägenhet hos Kirunabostäder.
 • Bilplatser och skotergarage på Tarfalavägen och Glaciärvägen kan endast hyras av boende i området.
 • Du som blir erbjuden en bilplats hos Kirunabostäder får inte ha några skulder hos Kirunabostäder vid avtalstecknandet.
 • Bilplatserna är avsedd att användas för körduglig personbil, skoter eller motorcykel.
 • Dina köpoäng raderas vid tillträde till din nya bilplats. Du omregistreras automatiskt i kön för bilplats och samlar poäng från kontraktsdatum.
 • Hyr du en bilplats i annat område än det du bor i tillkommer 25 procent moms på hyran för bilplatsen.
 • Vid byte av bilplats gäller en (1) kalendermånads uppsägningstid på den tidigare hyrda platsen. Uppsägning ska ske i anslutning till tecknande av avtal för den nya bilplatsen.
 • Om du flyttar från oss eller flyttar till ett annat område får du inte behålla din/dina bilplats/bilplatser oavsett område.
 • Bilplatser i nuvarande centrum, som berörs av gruvbrytningen, hyr vi endast ut till hyresgäster boende i avvecklingsfastigheter.

Bilplatsavier från Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter

I de flesta av våra bostadsområden är det Kirunabostäder som äger, hyr ut och fakturerar hyresavier för hyrda bilplatser.

I våra nya områden samt renoverade parkeringsytor, såsom Kvarter 1 och Tallplan, är det Kirunabostäders dotterbolag, Kiruna Näringsfastigheter, som är hyresvärd för områdets bilplatser. För dig som hyr bilplats i dessa områden innebär det att hyresavin för bilplatsen kommer från Kiruna Näringsfastigheter.

Även när Kiruna Näringsfastigheter är hyresvärd hanteras alla ärenden gällande bilplatserna av Kirunabostäder, till exempel när du söker bilplats eller gör en felanmälan.

 

Senast uppdaterad •
Fråga oss!