Vad går hyran till?

Ipad

Vad ingår i hyran? Vad får du som hyresgäst tillbaka och vad är det som påverkar hyresnivån?

Diagram vad går hyran till?


Exempel på vad som ingår i de olika delarna:


Fastighetsskötsel

 • Yttre skötsel som snöskottning, sandning, gräsklippning, skötsel av rabatter med mera
 • Inre städning av trapphus, tvättstugor och andra gemensamhetsutrymmen 
 • Kostnader för sotning
 • Kostnader för brand och skadedjursbekämpning
 • Fastighetsförsäkringar
 • Trygghetsjour 

Underhåll och reparationer

 • Underhåll innebär att det som är slitet eller trasigt byts ut
 • Reparation av skador såväl i lägenheten som i gemensamma utrymmen

El, vatten, uppvärmning och sophämtning

Den största delen av kostnaderna går till el, vatten, uppvärmning och sophämtning.
Den höga uppvärmningskostnaden beror till stor del på att vi bor i ett klimat med
långa och kalla vintrar.

Administration

 • Personalkostnader
 • IT
 • Ekonomisk förvaltning
 • Kommunikation

Hur bestäms hyran?

Hyran för din bostad hos Kirunabostäder fastställs genom årliga förhandlingar mellan Kirunabostäder och Hyresgästföreningen.

 

 

Senast uppdaterad •
Fråga oss!