Uthyrning pågår i kvarter 7-9

Vi har påbörjat uthyrningen av lägenheter i kvarter 7-9 Kirunas nya centrum och har just nu många besökare på hemsidan. Det kan innebära att det uppstår driftstörningar på sidan emellanåt, men vi hoppas att du har tålamod att vänta eller kan återkomma lite senare.

Uthyrning pågår i kvarter 7-9

Vi har påbörjat uthyrningen av lägenheter i kvarter 7-9 Kirunas nya centrum och har just nu många besökare på hemsidan. Det kan innebära att det uppstår driftstörningar på sidan emellanåt, men vi hoppas att du har tålamod att vänta eller kan återkomma lite senare.

Vad går hyran till?

Ipad

Vad ingår i hyran? Vad får du som hyresgäst tillbaka och vad är det som påverkar hyresnivån?

Diagram vad går hyran till?


Exempel på vad som ingår i de olika delarna:


Fastighetsskötsel

 • Yttre skötsel som snöskottning, sandning, gräsklippning, skötsel av rabatter med mera
 • Inre städning av trapphus, tvättstugor och andra gemensamhetsutrymmen 
 • Kostnader för sotning
 • Kostnader för brand och skadedjursbekämpning
 • Fastighetsförsäkringar
 • Trygghetsjour 

Underhåll och reparationer

 • Underhåll innebär att det som är slitet eller trasigt byts ut
 • Reparation av skador såväl i lägenheten som i gemensamma utrymmen

El, vatten, uppvärmning och sophämtning

Den största delen av kostnaderna går till el, vatten, uppvärmning och sophämtning.
Den höga uppvärmningskostnaden beror till stor del på att vi bor i ett klimat med
långa och kalla vintrar.

Administration

 • Personalkostnader
 • IT
 • Ekonomisk förvaltning
 • Kommunikation

Hur bestäms hyran?

Hyran för din bostad hos Kirunabostäder fastställs genom årliga förhandlingar mellan Kirunabostäder och Hyresgästföreningen.

 

 

Senast uppdaterad •
Fråga oss!