Upphandling

För att kunna bygga nya fastigheter och utföra förvaltning behöver vi med jämna mellanrum upphandla tjänster för att klara av uppdraget. Är du intresserad av att arbeta med oss?

Kirunabostäder kommer under samhällsomvandlingen att bygga nya fastigheter samt att vi även fortsättningsvis förvaltar våra egna befintliga fastigheter och Kiruna kommuns verksamhetslokaler. För att klara av detta uppdrag behöver vi kontinuerligt upphandla tjänster för bland annat underhållsarbeten samt diverse varor. Låter det intressant att arbeta tillsammans med Kirunabostäder? Se våra aktuella upphandlingar. Kirunabostäders upphandlingar

Kirunabostäder annonserar och publicerar alla upphandlingar via upphandlingsverktyget VismaOpic. Här kan du som entreprenör/leverantör hämta det kompletta förfrågningsunderlaget utan kostnad, www.opic.com

Att lämna anbud

I första hand vill vi att du som entreprenör lämnar anbud elektroniskt via vårt upphandlingsverktyg. Om inte annat anges i den aktuella upphandlingen går det bra att även lämna anbud per post.

Anbud via post sänds till:
Kirunabostäder AB
981 85  Kiruna

Vill du lämna anbudet personligen eller med bud, går det bra att göra det på Kirunabostäders kontor på Gamla Brandstationen, Gruvvägen 3. Kontoret är öppet vardagar kl. 8.00-17.00.

Anbud måste lämnas in senast kl. 24.00 angiven anbudsdag. Anbud som kommer in till Kirunabostäder efter avslutad anbudstid tas inte upp till prövning. 

Vid frågor om upphandlingar, kontakta inköpare Amanda Stålnacke, telefon 0980-708 33 eller 
amanda.stalnacke@kirunabostader.se

Vid generella frågor gällande upphandling av nybyggnation samt ombyggnationer av fastigheter kontakta våra projektledare på projektavdelningen.

 

Länkar till:

Visma
Stadsomvandlingen
Info om KBAB - ekonomi, styrelse mm

Relaterat

  • Om Kirunabostäder

    Kirunabostäders affärsidé är att med kunden i fokus förvalta, utveckla och tillgodose behovet av bostäder och lokaler i Kiruna.