UPPDATERAD: Försenade fakturor för lägenheter med individuell vattenmätning

På grund av ett systemfel har vi haft problem att avisera hyror för lägenheter med individuell mätning av vatten på Videplan 6 och Glaciärvägen. Hyresavierna är nu utskickade. Eventuella påminnelser kommer att senareläggas. Vi beklagar detta och ber om överseende för de eventuella besvär som detta kan orsaka.

UPPDATERAD: Försenade fakturor för lägenheter med individuell vattenmätning

På grund av ett systemfel har vi haft problem att avisera hyror för lägenheter med individuell mätning av vatten på Videplan 6 och Glaciärvägen. Hyresavierna är nu utskickade. Eventuella påminnelser kommer att senareläggas. Vi beklagar detta och ber om överseende för de eventuella besvär som detta kan orsaka.

Kommunikatör Hannes

Bild

Hannes Olofsson gjorde sin praktik som kommunikatör hos oss, vilket ledde till ett sommarjobb.

Hos Kirunabostäder finns möjligheten för dig som studerar att arbeta praktiskt under din utbildningstid. Hannes Olofsson fick under sin praktikperiod prova på hur det är att arbeta som kommunikatör hos oss, vilket ledde till ett sommarvikariat.

Hannes Olofsson, 27 år, studerade under läsåret 2020/2021 till digital kommunikatör på Kalix folkhögskola. Under sista terminen gjorde Hannes sin praktik hos oss på Kirunabostäder där uppdraget bland annat var att ta fram en digital entreprenörshandbok, men framför allt fick Hannes prova på arbetet som kommunikatör.

Varför sökte du till Kirunabostäder?

Jag ville ha en handledare som arbetar som kommunikatör, på en arbetsplats som matchar min utbildning.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag vill arbeta som kommunikatör i Kiruna.


Namn: Hannes Olofsson

Ålder: 27 år

Gör: Praktik och sommarvikariat som kommunikatör.

Det bästa med arbetet: Helheten, att få ha varit med på riktiga uppdrag ute i verksamheten.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!