Sponsring

Kirunabostäder ser sponsring som ett affärsmässigt samarbete som ska vara till ömsesidig nytta för alla parter.

Sponsring för Kirunabostäder är ett strategiskt verktyg för att skapa trivsel och trygghet i våra bostadsområden. Det ska skapa ett mervärde för våra hyresgäster och stärka varumärket Kirunabostäder. Våra samarbeten ska också bidra till kommunens tillväxtmål genom att göra Kiruna till en mer attraktiv kommun att bo i.

Syftet med sponsringen är att den ska:

  • Berika våra hyresgästers sociala och kulturella liv
  • Nå nuvarande kunder och även kommande kundgrupper
  • Skapa en positiv och varm attityd till Kirunabostäder
  • Gynna barn- och ungdomsverksamhet

Vi ser gärna sponsringssamarbeten som utgår ifrån frågeställningar som jämställdhet, integration och innovation, både för utövare och åskådare.

Inriktning

Investeringar i sponsorsamarbeten indelas i tre huvudsakliga sektorer, där vi strävar efter en jämn fördelning mellan respektive områden:

  • Sociala projekt/verksamheter
  • Kulturella projekt/verksamheter
  • Idrott och fritid

Varje sponsringsansökan bedöms utifrån ett antal frågeställningar som exempelvis samhällsnytta, målgrupp, värderingar, jämställdhet och marknadsföringsvärde för Kirunabostäder.

Rutiner för ansökan och hantering av ansökningar

Vi tar emot skriftliga ansökningar om reklamstöd eller sponsring på följande adress: Kirunabostäder AB, Gruvvägen 3, 981 85 Kiruna alternativt via e-post till info@kirunabostader.se. Märk ansökan "Sponsringsansökan".

Beslut om sponsring tas löpande/två gånger per år. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 maj och/eller 1 december.

 

Sponsringspolicy