Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och övriga kontor stängt för besök.

Vattenavbrott i Vittangi

Akut vattenavbrott i hela Vittangi på grund av en vattenläcka. Vattentankar kommer att ställas ut.

Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och övriga kontor stängt för besök.

Vattenavbrott i Vittangi

Akut vattenavbrott i hela Vittangi på grund av en vattenläcka. Vattentankar kommer att ställas ut.

Sponsring

Bild

Kirunabostäder ser sponsring som ett affärsmässigt samarbete som ska vara till ömsesidig nytta för alla parter.

Sponsring för Kirunabostäder är ett strategiskt verktyg för att skapa trivsel och trygghet i våra bostadsområden. Det ska skapa ett mervärde för våra hyresgäster och stärka varumärket Kirunabostäder. Våra samarbeten ska också bidra till kommunens tillväxtmål genom att göra Kiruna till en mer attraktiv kommun att bo i.

Syftet med sponsringen är att den ska:

  • Berika våra hyresgästers sociala och kulturella liv
  • Nå nuvarande kunder och även kommande kundgrupper
  • Skapa en positiv och varm attityd till Kirunabostäder
  • Gynna barn- och ungdomsverksamhet

Vi ser gärna sponsringssamarbeten som utgår ifrån frågeställningar som jämställdhet, integration och innovation, både för utövare och åskådare.

Inriktning

Investeringar i sponsorsamarbeten indelas i tre huvudsakliga sektorer, där vi strävar efter en jämn fördelning mellan respektive områden:

  • Sociala projekt/verksamheter
  • Kulturella projekt/verksamheter
  • Idrott och fritid

Varje sponsringsansökan bedöms utifrån ett antal frågeställningar som exempelvis samhällsnytta, målgrupp, värderingar, jämställdhet och marknadsföringsvärde för Kirunabostäder.

Ansökan om sponsring

Vi tar emot skriftliga ansökningar om reklamstöd eller sponsring.

Vi vill att ansökan innehåller:

  • Beskrivning av förening eller evenemang t ex antal medlemmar, könsfördelning i föreningen eller målgrupp för evenemanget
  • Ändamål med sponsringen samt sökt sponsringssumma
  • Förslag på motprestation som kommer till nytta för antingen Kirunabostäders hyresgäster (t ex prova-på-aktivitet) eller kommande kunder (t ex aktivitet vid allmänna event) eller verksamhetens drift (t ex skräpplockning eller utdelning av kundtidning).

Skicka ansökan via ansökningsformuläret nedan eller skriftligen till Kirunabostäder AB, Gruvvägen 3, 981 85 Kiruna.

Beslut om sponsring tas löpande.


Senast uppdaterad •
Fråga oss - besök vårt forum!