Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och våra övriga kontor stängt för besök. Under våra ordinarie besökstider har vi istället telefontid och hjälper dig via telefon 0980-708 50 eller e-post marknad@kirunabostader.se.

Styrelse

Kirunabostäder är ett helägt kommunalt bolag med en styrelse som är politiskt sammansatt. Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter och nio personliga ersättare, två ledamöter och två personliga ersättare som är fackliga representanter samt bolagets verkställande direktör. Styrelsen har tio ordinarie styrelsemöten per år. 

Ledamöter                                

Stefan Sydberg, ordförande (M)
Gunnar Selberg, vice ordförande (C)
Katarina Hjertell (C)
Tommy Vasara Hammare (KD)
Anders Tano (S)
Elisabeth Persson Holmdén (S)
Sten Stridsman (V)
Tomas Stålnacke (facklig representant för Vision)
Jan Perälä (facklig representant för Kommunal)

Personliga ersättare

Peter Göransson (C)
Arne Esberg (SJVP)
Carina Kauppila (M)
Lennart Thelin (S)
Frida Kullebjörk (FI)
Per Eriksson (facklig representant för Vision)
Urban Krekula (facklig representant för Kommunal)