Styrelse

Kirunabostäder är ett helägt kommunalt bolag med en styrelse som är politiskt sammansatt. Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter och nio personliga ersättare, två ledamöter och två personliga ersättare som är fackliga representanter samt bolagets verkställande direktör. Styrelsen har tio ordinarie styrelsemöten per år. 

Ledamöter                                

Sten Nylén, ordförande (S)
Elisabeth Persson Holmdén (S)
Lennart Thelin (S)
Sten Stridsman, vice ordförande (V)
Thore Johansson (C)
Katarina Hjertell (C)
Kärstin Gustafsson (C)
Tomas Stålnacke (facklig representant för Vision)
Anette Johansson (facklig representant för Kommunal)

Personliga ersättare

Hugo Haara (S)
Tord Eliasson (M)
Agneta Andersson (FI)
Margareta Påve-Kauppi (SL)
Peter Göransson (C)
Gert Hejdenberg (NS)
Margaretha Haapalahti (KIP)
Per Eriksson (facklig representant för Vision)
Urban Krekula (facklig representant för Kommunal)