Projektavdelningen

Projektavdelningen fungerar som en intern konsultresurs i företaget och har till huvuduppgift att genomföra underhålls- och investeringsprojekt i form av ny- och ombyggnader.

Projekten består av uppdrag i Kirunabostäders eget bestånd och för den kommunala uppdragsverksamheten. Uppdragen kan också bestå av underhållsåtgärder, energiutredningar och annan planering. 

Här ingår rollerna: Projektledare bygg, projektledare automation och el, projektledare VVS, installationssamordnare och projektchef.

Projektavdelningens besöksadress: Bergmästaregatan 11

 

Projektchef

Stefan Sandklint
Tel 0980-756 65

stefan.sandklint@kirunabostader.se

 

Projektledare bygg

Tommy Lidström
Tel 0980-702 31

tommy.lidstrom@kirunabostader.se

Projektledare bygg

Per Eriksson
Tel 0980-708 38

per.eriksson@kirunabostader.se

Projektledare bygg

Krister Pounu
Tel 0980-759 39

krister.pounu@kirunabostader.se

Projektledare bygg

Lena Stålnacke
Tel 0980-796 91

lena.stalnacke@kirunabostader.se

Projektledare bygg

Lars Niemi
Tel 0980-708 45

lars.niemi@kirunabostader.se

Projektledare bygg

Therese Unander
Tel 0980-708 68

therese.unander@kirunabostader.se

Projektledare installationer

Robert Edlert
Tel 0980-708 58

robert.edlert@kirunabostader.se

Projektledare automation och el

Per Rundgren
Tel 0980-756 55

per.rundgren@kirunabostader.se

Projektledare VVS

Peter Kyrö
Tel 0980-702 98

peter.kyro@kirunabostader.se