Ledning

                       

Mats Dahlberg                         Ulla Selborg                              Carina Burman

VD                                                    VD- och styrelsesekreterare            Ekonomichef
 

                   

Stefan Sandklint                     Mikael Fors                                Carola Johansson

Projektchef                                       Fastighetschef bostäder/lokaler        Fastighetschef kommunala fastigheter

                                                                              

Tomas Stålnacke 

Tomas Stålnacke

Huvudprojektledare
stadsomvandlingen