Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och våra övriga kontor stängt för besök. Under våra ordinarie besökstider har vi istället telefontid och hjälper dig via telefon 0980-708 50 eller e-post marknad@kirunabostader.se.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen fungerar som stöd åt verksamheten genom att bland annat svara på frågor kring löpande bokföring och ta fram och följa upp budget. 

Avdelningen stödjer även VD, styrelsen och andra intressenter med ekonomisk rapportering. Kontinuerliga uppgifter på avdelningen är löpande redovisning som till exempel momshantering samt att analysera och redovisa företagets ekonomiska resultat i månadsutfall och bokslut.

Andra uppgifter är hyresdebitering och finansiering samt kalkylering, exempelvis vid investeringar och inför hyresförhandlingar. 

Här ingår rollerna: Fastighetscontroller, ekonomiassisent och ekonomichef. 

Ekonomiavdelningens besöksadress: G:a brandstation, Gruvvägen 3 

 

Ekonomichef

Carina Burman
Tel 0980-708 62
carina.burman@kirunabostader.se

 

Fastighetscontroller

Elin Mikko
Tel 0980-705 13
elin.mikko@kirunabostader.se

Ekonomiassistent

Anette Keinström
Tel 0980-708 53
anette.keinstrom@kirunabostader.se

Ekonomiassistent

Anna Taaveniku
Tel 0980-701 51
anna.taaveniku@kirunabostader.se