Ägare och ägardirektiv

Kirunabostäder AB är ett helägt kommunalt bolag.