Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och övriga kontor stängt för besök.

Återlämning av garagenycklar

Du som ska lämna in garagenycklar till oss senast den 30 september kan lämna nycklarna i ett kuvert med ditt namn och garagenummer i vår låsta brevlåda på Gruvvägen 3.

"rootPage" is not defined.
Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och övriga kontor stängt för besök.

Återlämning av garagenycklar

Du som ska lämna in garagenycklar till oss senast den 30 september kan lämna nycklarna i ett kuvert med ditt namn och garagenummer i vår låsta brevlåda på Gruvvägen 3.

Organisation

Bild

Kirunabostäder AB är Sveriges nordligaste allmännyttiga bostadsbolag. Vi är 135 anställda som förvaltar fastigheter på en yta motsvarande Skåne, Blekinge och Halland.

Kirunabostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Kiruna kommun. Förvaltningen omfattar drygt 2 000 lägenheter och 16 000 kvadratmeter egna lokaler. Vi förvaltar också 213 000 kvadratmeter kommunalt ägda lokaler som skolor, idrottsanläggningar, kontor och äldreboenden.

På Kirunabostäder arbetar flera yrkesgrupper som dagligen möter våra kunder. Vi har kvartersvärdar som arbetar med boendefrågor i våra bostadsområden och bostadsförmedlare som hjälper till med kontrakt, hyror och nyckelutlämning. På felanmälan finns personal som hjälper dig att registrera en felanmälan när något är trasigt.

Arbetet i och runt våra fastigheter sköter våra fastighetsskötare, tekniker och lokalvårdare. Vi anlitar också ett antal entreprenörer som du som hyresgäst möter i våra områden.

Kirunabostäder ska bidra till att stärka och utveckla boendet för alla människor i Kiruna kommun. Med kunden i fokus ska vi förvalta, utveckla och tillgodose behovet av bostäder och lokaler i Kiruna kommun.

Dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter AB har till uppgift att förvalta och utveckla bolagets affärslokaler.

Kirunabostäders organisation är uppbyggd av fem avdelningar. Staben, fastighetsavdelningen Bostäder och lokaler, fastighetsavdelningen Kommunla fastigheter, projektavdelningen och ekonomiavdelningen.

org-plan
Senast uppdaterad •