Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och våra övriga kontor stängt för besök. Under våra ordinarie besökstider har vi istället telefontid och hjälper dig via telefon 0980-708 50 eller e-post marknad@kirunabostader.se.

Uppsägning för villkorsändring - motorvärmare och carport

11 maj 2020

Vi har gjort en översyn av alla bilplatsavtal och justerat priser och villkor. Det innebär att alla våra bilplatsavtal kommer att omförhandlas med nya villkor och priser.

Du som hyr en motorvärmarplats eller carport av oss kommer att få din bilplats uppsagd för villkorsändring. Om du accepterar de nya villkoren kommer du att få fortsätta hyra din nuvarande bilplats.

Inom kort kommer du få ett nytt avtal skickat till dig via brev. Om du vill fortsätta att hyra din nuvarande bilplats ska du skriva under och returnera det nya avtalet till oss. Vi arbetar fortlöpande med villkorsändringarna och du kommer att få ditt nya avtal skickat till dig senast 2020-08-31.

Om du hyr bilplats i ett annat område än där du bor tillkommer moms med 25 procent på priset för bilplatsen.

Om du inte accepterar de nya villkoren, det vill säga om du inte returnerar det nya avtalet underskrivet, kommer ditt nuvarande kontrakt för bilplats att upphöra 2020-09-30.