Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och våra övriga kontor stängt för besök. Under våra ordinarie besökstider har vi istället telefontid och hjälper dig via telefon 0980-708 50 eller e-post marknad@kirunabostader.se.

UPPDATERAD: Så agera vi till följd av Coronaviruset

29 april 2020

För att undvika smittspridning följer vi Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer angående Coronaviruset och fortsätter att endast utföra akuta åtgärder.

Kirunabostäder fortsätter att begränsa de åtgärder som innebär hembesök hos hyresgäster eller annan nära personkontakt. Detta som en extra säkerhetsåtgärd för att undvika eventuell smittspridning. Vi utför endast akuta åtgärder där felet kan utgöra risk för personskada eller skada på fastigheten. Detta beslut gäller från och med 2020-03-12 och förlängs till 2020-05-29 för att sedan omprövas.

Felanmälningar

Om du eller någon i din familj är sjuk och hemma i feber, luftvägssymtom eller andra influensasjukdomar (som t ex magsjuka) – uppmanar vi dig att bara göra akuta felanmälningar. Vi vill göra vad vi kan för att förhindra smittspridning till dina grannar och våra medarbetare. Vänta med att göra felanmälningar av icke-akut karaktär tills ni är helt friska igen. En akut felanmälan är t ex en vattenläcka, trasiga elledningar eller kyl/frys som inte fungerar.

Vi vill också be dig som har inbokad besiktningstid eller annan besökstid och är sjuk/har symtom, att avboka den. Det kan t ex vara redan gjorda felanmälningar eller pågående underhållsarbete som målning/tapetsering.

Om du tänkt besöka oss

Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer angående Corona-viruset och ber därför dig att inte besöka vår bostadsförmedling eller övriga kontor om vi istället kan hjälpa dig via telefon eller e-post. Detta oavsett om du har symtom eller inte.


Du är välkommen att kontakta oss på:

• E-post: info@kirunabostader.se

• Telefon: 0980-708 50


Tack på förhand för visad hänsyn!

För mer information om Coronaviruset kan du besöka www.folkhalsomyndigheten.se.