Driftstörningar i telefonin

Just nu upplever vi driftstörningar i vår telefoni. Du kan nå oss via e-post och tillfälliga telefonnummer.

Uppdaterad uthyrningspolicy från 1 februari 2020

27 januari 2020

Ny ålder för seniorbostäder, en gemensam bostadskö och nya regler gällande byte av lägenhet. Läs mer om det i vår uppdaterade uthyrningspolicy.

Hos Kirunabostäder strävar vi efter rättvisa uthyrningsregler för alla. Från och med den 1 februari 2020 har vi uppdaterat vår uthyrningspolicy.

De största ändringarna är att:

  • Alla bostäder hyrs ut via den digitala kön, ingen separat kö för seniorbostäder (Thulegården)
  • Åldern för seniorbostäder höjs från 55 år till 70 år
  • Byte tillåts endast mellan hyresrätter (i enlighet med lagändring och hyresnämndens praxis)
  • Du ska ha bott i lägenheten 1 år innan ett byte tillåts
  • Du som har tackat ja till en erbjuden lägenhet måste återkomma med efterfrågade uppgifter till oss inom tre vardagar.

Mer information

Våra uthyrningsregler och uthyrningspolicyn kan du läsa under Så söker du bostad - Godkännande av dig som hyresgäst