Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och övriga kontor stängt för besök. Vi har istället telefontid under våra ordinarie öppettider och hjälper dig via telefon 0980-708 50 eller marknad@kirunabostader.se.

Nytt om dina personuppgifter!

12 juni 2018

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) av en ny dataskyddsförordning (GDPR). Läs om våra uppdaterade rutiner för hur vi hanterar personuppgifter som är registrerade hos oss.

Du som står i vår bostadskö eller registrerar dig idag, blir erbjuden en bostad hos oss, är hyresgäst eller har varit hyresgäst berörs av det nya sättet att hantera personuppgifter.

För din trygghet kommer vi även att ställa motsvarade krav på till exempel entreprenörer som hanterar felanmälningar åt oss, så att de behandlar dina personuppgifter på samma sätt som vi gör.

Läs bilagan Information om behandling av personuppgifter där vi mer utförligt beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Information in english.