Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och våra övriga kontor stängt för besök. Under våra ordinarie besökstider har vi istället telefontid och hjälper dig via telefon 0980-708 50 eller e-post marknad@kirunabostader.se.

Nu höjer vi påminnelse- och inkassoavgiften

5 november 2019

Från och med november höjer vi avgifterna för påminnelser och inkassokrav.

Hyran ska betalas senast sista vardagen i föregående månad. Om vi inte har tagit emot din hyresbetalning i rätt tid debiteras en påminnelseavgift på 60 kronor med påminnelsefakturan. Uteblir hyresbetalningen efter påminnelsen tillkommer även en inkassoavgift på 180 kronor. Dröjsmålsränta utgår enligt lag från förfallodagen till dess att betalning sker - så kom ihåg att betala din hyra i tid.