Mats Dahlberg ny VD för Kirunabostäder

24 september 2018

Sedan mars i år har Mats Dahlberg varit tillförordnad VD på Kirunabostäder. Nu tar han sig an uppdraget på heltid som VD för det kommunalägda bostadsbolaget.

- Min period som tillförordnad VD gav mig blodad tand. Jag ser fram emot att tillsammans med personalen fortsätta Kirunabostäders utveckling i ordinarie verksamhet och i de projekt vi kommer att genomföra inom ramen för stadsomvandlingen, säger Mats Dahlberg. 

Mats Dahlberg har arbetat med olika ledaruppdrag inom Kiruna kommun i större delen av sitt yrkesverksamma liv och axlat roller som bland annat chef för kommunens badhus och biträdande kommunchef. Mats Dahlberg tillträder som VD den 1 oktober.