Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och våra övriga kontor stängt för besök. Under våra ordinarie besökstider har vi istället telefontid och hjälper dig via telefon 0980-708 50 eller e-post marknad@kirunabostader.se.

Hyresförhandlingar går vidare för medling

31 januari 2020

Årets hyresförhandlingar har inte kommit till en överenskommelse och vi fortsätter att avisera en månadshyra åt gången i väntan på ett medlingsbeslut.

Kirunabostäder och Hyresgästföreningen har sedan december 2019 förhandlat om 2020 års hyror. Då parterna inte uppnått en överenskommelse blir nästa steg i en fortsatt process en begäran om medling. Medlingen innebär att de tvistiga frågor som funnits mellan parterna identifieras och att medlarna kontaktar respektive organisations lokala företrädare, det vill säga Kirunabostäder AB och Hyresgästföreningen region Norrland.

Medlarna kommer att sondera och överlägga och lämnar sedan i regel ett skriftliga medlingsbeslut till de lokala parterna. I de fall medlingsbudet inte resulterar i en överenskommelse övergår ärendet till Hyresmarknadskommittén.

I och med det här kan vi i dagsläget inte avisera mer än en månadshyra åt gången. När 2020 års hyror är fastställda kommer vi att meddela om den nya hyran.