Fjärrvärmeavbrott 5-6 mars

28 februari 2019

Tekniska Verken utför underhållsarbete på fjärrvärmenätet för Lombolo natten mellan den 5-6 mars.

Arbetet utförs nattetid för att minimera störningar. Under tiden för arbetet kommer leveransen av fjärrvärme att utebli.

Utebliven fjärrvärme innebär att ingen värme kan erhållas under tiden för arbetet samt att tappvarmvatten inte är tillgängligt. Leveransen av kallvatten påverkas dock inte.

Preliminär avbrottstid: 2019-03-05 kl 20:00 till 2019-03-06 kl 07:00.