Driftstörningar i telefonin

Just nu upplever vi driftstörningar i vår telefoni. Du kan nå oss via e-post och tillfälliga telefonnummer.

Så hanterar vi personuppgifter

Du som står i vår bostadskö, registrerar dig i kön, blir erbjuden en bostad hos oss, är hyresgäst eller har varit hyresgäst berörs av vårt sätt att hantera personuppgifter.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) i bilagan Information om behandling av personuppgifter.

Information about the processing of personal data.