Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och våra övriga kontor stängt för besök. Under våra ordinarie besökstider har vi istället telefontid och hjälper dig via telefon 0980-708 50 eller e-post marknad@kirunabostader.se.

Om Kirunabostäder

Kirunabostäders affärsidé är att med kunden i fokus förvalta, utveckla och tillgodose behovet av bostäder och lokaler i Kiruna.

Kirunabostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Kiruna kommun. Kommunen motsvarar till ytan Skåne, Blekinge och Halland tillsammans, och vårt förvaltningsområde sträcker sig från Riksgränsen i norr till Karesuando i öster. Med vår professionalitet och serviceinriktade förvaltning skapar vi trygga och trivsamma miljöer för våra hyresgäster.

Vi är Kirunas ledande bostadsbolag med drygt 2 000 bostäder och 16 000 kvadratmeter lokaler. Totalt bor nästan en fjärdedel av kommuninvånarna hos oss. Utöver det förvaltar vi 213 000 kvadratmeter kommunala fastigheter så som förskolor, skolor, äldreboenden och idrottsanläggningar. 

Vi är en av Kirunas största byggherrar och har sedan 2006 byggt fler än 370 bostäder.

Kirunabostäder AB:s dotterbolag Kiruna Näringsfastigheter AB bildades 2010 och har till uppdrag att äga, förvalta och utveckla kommersiella lokaler i Kiruna kommun. Bolaget äger cirka 20 000 kvadratmeter kommersiella lokaler där Kirunabostäder förvaltar lokalerna.

Historia

Från år 2002 samordnades fastighetsförvaltningen för Kirunabostäders fastigheter och Kiruna kommuns fastigheter. Kirunabostäder blev huvudman och personalen vid Kiruna kommuns fastighetsavdelning gick över till Kirunabostäder. 

 

Affärsidé, vision och värderingar

Affärsidé 

Kirunabostäder ska bidra till att stärka och utveckla boendet för alla människor i Kiruna kommun. Vi ska med kunden i fokus förvalta, utveckla och tillgodose behovet av bostäder och lokaler i Kiruna kommun.

Vision

Hos oss vill du bo

Fokusområden

  • Nöjd-Kund-Index (NKI) – Nöjdare kunder
  • Ekonomi – Bättre ekonomisk utveckling
  • Miljö – Bättre energi- och miljöbesparing
  • Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) – Nöjdare medarbetare

 

Våra värderingar

Våra gemensamt framtagna kärnvärden ska avspegla sig i allt vi gör. Stort som smått.

Tillsammans - Engagemang - Omtanke