Staben

På staben ansvarar vi för det övergripande utvecklingsarbetet, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor, upphandlingar, kommunikation samt personalstöd till hela organisationen.

Här ingår rollerna: VD, VD- och styrelsesekreterare och huvudprojektledare för stadsomvandlingen.

Stabens besöksadress: G:a brandstation, Gruvvägen 3

 

Verkställande direktör

VD- och styrelsesekreterare

Projektledare stadsomvandlingen

Mats Dahlberg Ulla Selborg Tomas Stålnacke
Tel 0980-705 00 Tel 0980-708 59 Tel 0980-708 63
mats.dahlberg@kirunabostader.se ulla.selborg@kirunabostader.se tomas.stalnacke@kirunabostader.se