Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och övriga kontor stängt för besök. Vi har istället telefontid under våra ordinarie öppettider och hjälper dig via telefon 0980-708 50 eller e-post marknad@kirunabostader.se.

Staben

På staben ansvarar vi för det övergripande utvecklingsarbetet, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor, upphandlingar, kommunikation samt personalstöd till hela organisationen.

Här ingår rollerna: VD, VD- och styrelsesekreterare och huvudprojektledare för stadsomvandlingen.

Stabens besöksadress: G:a brandstation, Gruvvägen 3

 

Verkställande direktör

VD- och styrelsesekreterare

Projektledare stadsomvandlingen

Mats Dahlberg Ulla Selborg Tomas Stålnacke
Tel 0980-705 00 Tel 0980-708 59 Tel 0980-708 63
mats.dahlberg@kirunabostader.se ulla.selborg@kirunabostader.se tomas.stalnacke@kirunabostader.se