Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Cylinderbyte på grund av nyckelstöld

På grund av Kirunabostäder utsatts för en stöld av huvudnycklar har vi på kort varsel genomfört cylinderbyte i ett antal av våra fastigheter i centrala Kiruna.

Staben

Bild

Staben ansvarar för det övergripande utvecklingsarbetet samt personalstöd till hela organisationen.

Här ingår rollerna: VD, HR-chef och kvalificerad handläggare.

Stabens besöksadress: Rymdhuset, Österleden 15


Kontakt

Senast uppdaterad •
Fråga oss!