Fastighetsavdelningen bostäder och lokaler

Fastighetsavdelningen bostäder och lokaler ansvarar för utveckling och skötsel av våra bostadsområden. Inom avdelningen ingår också förvaltning av våra egna verksamhets- och affärslokaler.

Fastighetsavdelningen bostäder och lokaler arbetar för att skapa en trivsam och trygg miljö för våra hyresgäster. Både ute i våra områden med till exempel underhåll, besiktningar, inre och yttre skötsel men också inom säkerhet. I avdelningen ingår bostadsförmedlingen där kunderna kan få hjälp med att hyra bostad, hämta eller lämna nycklar, skriva kontrakt eller göra en intresseanmälan.

Här ingår bland annat rollerna: Underhållsansvarig, myndighetsansvarig, elansvarig, kvartersvärd, fastighetsskötare, kombitjänster, reparatörer och bostads- och lokalförmedlare.

Fastighetsavdelningens besöksadress: Jägaregatan 15. 
Bostadsförmedlingens besöksadress: G:a brandstation, Gruvvägen 3


Kvartersvärdarnas telefontider:

Vardagar 7.30-9.00 samt 12.00-13.00

Det går också bra att boka en besökstid med din kvartersvärd. Kontakta då den person du vill träffa för tidsbokning.

 

 

Fastighetschef

Underhållsansvarig

 

Mikael Fors  Stefan Björnström  
Tel 0980-756 92 Tel 0980-796 61  
mikael.fors@kirunabostader.se stefan.bjornstrom@kirunabostader.se  

 

Kvartersvärdar

Område 1

Område 2

Område 3

Åsa Strandgård Huuva  Karin Nilsson Kenneth Gunillasson
Tel 0980-708 72 Tel 0980-708 74 Tel 0980-708 73
asa.strandgard@kirunabostader.se karin.nilsson@kirunabostader.se kenneth.gunillasson@kirunabostader.se

 

     

Område 4

Område 5

 

Ulf Eriksson  Per-Olof Lassi  
Tel 0980-708 56 Tel 0980-707 91  
ulf.eriksson@kirunabostader.se  per-olof.lassi@kirunabostader.se