Problem vid inloggning och nytt lösenord

Just nu har vi problem som gör att det inte går att logga in eller få ett nytt lösenord via e-post. Felsökning pågår och vi åtgärdar detta så snart så möjligt. Vi beklagar detta och ber om överseende tills problemet är åtgärdat. Vi kommer inte att rensa i bostadskö innan problemet är åtgärdat.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen fungerar som stöd åt verksamheten genom att bland annat svara på frågor kring löpande bokföring och ta fram och följa upp budget. 

Avdelningen stödjer även VD, styrelsen och andra intressenter med ekonomisk rapportering. Kontinuerliga uppgifter på avdelningen är löpande redovisning som till exempel momshantering samt att analysera och redovisa företagets ekonomiska resultat i månadsutfall och bokslut.

Andra uppgifter är hyresdebitering och finansiering samt kalkylering, exempelvis vid investeringar och inför hyresförhandlingar. 

Här ingår rollerna: Fastighetscontroller, ekonomiassisent och ekonomichef. 

Ekonomiavdelningens besöksadress: G:a brandstation, Gruvvägen 3 

 

Ekonomichef

Carina Burman
Tel 0980-708 62
carina.burman@kirunabostader.se

 

Fastighetscontroller

Elin Mikko
Tel 0980-705 13
elin.mikko@kirunabostader.se

Ekonomiassistent

Annelie Karlström
Tel 0980-701 51
annelie.karlström@kirunabostader.se

Ekonomiassistent

Anette Keinström
Tel 0980-708 53
anette.keinstrom@kirunabostader.se