Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och våra övriga kontor stängt för besök. Under våra ordinarie besökstider har vi istället telefontid och hjälper dig via telefon 0980-708 50 eller e-post marknad@kirunabostader.se.

Sophantering

Att sortera sopor på rätt sätt är ett mycket viktigt arbete. Som hyresvärd förväntar vi oss att du som hyresgäst sorterar rätt och håller ordning i våra områden.

I våra bostadsområden finns olika möjligheter till sopsortering. Alla områden har sopkärl eller soprum för hushållsopor, det vill säga det som blir kvar när du har sorterat bort det som ska återvinnas, som glas, tidningar, metall, papper och plast. 

Alla förpackningar av glas, metall, papper och plast ska lämnas till närmaste återvinningsstation. Grovavfall, elavfall, elektronik, batterier och farligt avfall lämnar du på Återvinningscentralen.  

Här kan du läsa var du hittar din närmaste Återvinningsstation och Återvinningscentral.

I Kiruna kommun har vi ingen komposteringsanläggning. Det innebär att du slänger allt komposterbart avfall, som matrester, i ditt hushållsavfall.

Hur ska du sortera avfallet? I sorteringsguiden hittar du svar på hur du ska sortera dina förpackningar och annat material.