Sophantering

Att sortera sopor på rätt sätt är ett mycket viktigt arbete. Som hyresvärd förväntar vi oss att du som hyresgäst sorterar rätt och håller ordning i våra områden.

I våra bostadsområden finns olika möjligheter till sopsortering. Alla områden har sopkärl eller soprum för hushållsopor, det vill säga det som blir kvar när du har sorterat bort det som ska återvinnas, som glas, tidningar, metall, papper och plast. 

Alla förpackningar av glas, metall, papper och plast ska lämnas till närmaste återvinningsstation. Grovavfall, elavfall, elektronik, batterier och farligt avfall lämnar du på Återvinningscentralen.  

Här kan du läsa var du hittar din närmaste Återvinningsstation och Återvinningscentral.

I Kiruna kommun har vi ingen komposteringsanläggning. Det innebär att du slänger allt komposterbart avfall, som matrester, i ditt hushållsavfall.

Hur ska du sortera avfallet? I sorteringsguiden hittar du svar på hur du ska sortera dina förpackningar och annat material.

 

Waste separation