Sophantering

Sopkärl

Att sortera sopor på rätt sätt är ett mycket viktigt arbete. Som hyresvärd förväntar vi oss att du som hyresgäst sorterar rätt och håller ordning i våra områden.

I våra bostadsområden finns olika möjligheter till sopsortering. Alla områden har sopkärl eller soprum för hushållsopor, det vill säga det som blir kvar när du har sorterat bort det som ska återvinnas, som glas, tidningar, metall, papper och plast.

Alla förpackningar av glas, metall, papper och plast ska lämnas till närmaste återvinningsstation. Grovavfall, elavfall, elektronik, batterier och farligt avfall lämnar du på Återvinningscentralen.

 

Hur ska du sortera avfallet? På www.sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du svar på hur du ska sortera dina förpackningar och annat material.

Påsar för matavfall

Om dina matavfallspåsar tar slut kontktar du vår felanmälan eller din kvartersvärd. Kontaktuppgifter hittar du i trapphuset eller här på hemsidan.

 

Senast uppdaterad •
Fråga oss!