Överlåtelse av hyreskontrakt

Om du inte längre ska bo i din bostad måste du ha ett godtagbart skäl till att överlåta ditt hyreskontrakt till någon annan.

Överlåtelse vid separation eller dödsfall

Du kan överlåta bostaden till din make, maka, registrerad partner eller sambo vid skilsmässa, separation eller dödsfall. En förutsättning för att du ska kunna överlåta bostaden är att ni har bott tillsammans i lägenheten.

För att kunna överta en lägenhet efter sammanboende som upphör krävs att:

  • lägenheten ska ha varit avsedd som gemensam bostad 
  • båda personerna har varit folkbokförda och varaktigt sammanboende på samma adress i minst 2 år. 

Vid dödsfall får lägenhet övertas av make/maka/sambo enligt ovanstående regler. 

Överlåtelse till närstående

Du kan överlåta din lägenhet till en närstående som du varaktigt bott tillsammans med i bostaden.

För att kunna överlåta bostaden till en närstående såsom förälder, barn eller syskon krävs att:

  • lägenheten har nyttjats för varaktigt sammanboende med gemensamt hushåll
  • den som tar över hyresavtalet måste uppfylla Kirunabostäders kriterier för att bli godkänd som ny hyresgäst.

Vänner som bor tillsammans bedöms inte uppfylla kravet som närstående.

Inneboende, så som kollektivt boende, uppfyller inte kravet på gemensamt hushåll. 

Övriga skäl för överlåtelse 

Då minderåriga bor i lägenhet där föräldrar, boende i Kiruna kommuns glesbygd, har tecknat hyresavtal, kan överlåtelse godkännas när personen blivit myndig. Det förutsätter att inga andra hinder föreligger och att Kirunabostäder tidigare har godkänt andrahandsboendet. Den som tar över hyresavtalet måste uppfylla Kirunabostäders kriterier för att bli godkänd som ny hyresgäst.

När kontrakt innehas av juridisk person, så som företag, tillåts inte överlåtelse av hyreskontrakt. 

Socialförvaltningens överlåtelse av lägenhet

För att en person ska få ta över ett kontrakt av Kiruna kommuns socialförvaltning, som tidigare har varit ett ”andrahandskontrakt” måste följande förutsättningar vara uppfyllda: 

  • initiativet till överlåtelsen kommer från socialförvaltningen som innehar hyresavtalet. Socialförvaltningen ska informera Kirunabostäder kring bakgrundsbild med orsak till varför personen bor i lägenheten. 
  • andrahandshyresgästen ska varaktigt under minst ett år ha varit bosatt i lägenheten. Detta ska styrkas via folkbokföringsintyg eller motsvarande.
  • den som tar över hyresavtalet måste uppfylla Kirunabostäders kriterier för att bli godkänd som ny hyresgäst. 

Ansök om överlåtelse

För att kunna överlåta ditt hyresavtal behöver du skicka in en ansökan till oss. Det är viktigt att du skickar in din ansökan i god tid innan önskad tidpunkt för överlåtelse. Mer information om överlåtelser och vilka krav som ställs finns på ansökningsblanketten. 

Blankett för överlåtelse av hyreskontrakt