Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och våra övriga kontor stängt för besök. Under våra ordinarie besökstider har vi istället telefontid och hjälper dig via telefon 0980-708 50 eller e-post marknad@kirunabostader.se.

Nycklar

Har du låst ut dig eller behöver du en extra nyckel till lägenheten?

Om du behöver en extra nyckel till lägenheten måste du besöka bostadsförmedlingen som skriver en rekvisition till dig som kontraktshavare. Är det någon annan än kontraktshavaren som hämtar rekvisitionen behöver vi en fullmakt. Nyckeln hämtar och betalar du sedan hos vår leverantör.

Om du hämtar ut en rekvisition hos oss men ändrar dig och låter bli att tillverka en ny nyckel måste du lämna tillbaka rekvisitionen på bostadsförmedlingen. I och med kvitterande av rekvistionen registrerar vi ytterligare en nyckel på ditt hyreskontrakt och vid en eventuell utflyttning blir du ersättningsskyldig för cylinderbyte eftersom nycklar saknas.

Om antal utkvitterade nycklar inte stämmer vid utflyttning debiteras du som hyresgäst för cylinderbyte. Kostnaden för cylinderbyte varierar beroende på typ av cylinder.

Vid behov av cylinderbyte kontaktar du din kvartersvärd eller felanmälan.

Vid akut upplåsning kontakta Securitas, 0980-812 86.

Relaterat