Inneboende

Bild

Att ha någon inneboende hos sig kräver inte hyresvärdens samtycke, men du själv måste bo i lägenheten under tiden som din inneboende bor där.

Som hyresgäst får du inte inrymma inneboende i din lägenhet om det kan innebära men för hyresvärden. Men för hyresvärden kan vara ökat slitage.

För att det ska räknas som att du har en inneboende måste du själv bo i lägenheten under tiden som din inneboende bor där. Lägenheten ska således vara din fasta bostad eller att du uppfyller kravet för att lägenheten är en nödvändig komplementbostad. Funderar du på att under semestertid då du själv är borta hyra ut din lägenhet räknas det inte som om du har en inneboende utan då gäller istället reglerna om andrahandsuthyrning.

Om du har en inneboende ska hyran denne betalar vara proportionerlig i förhållande till den yta i lägenheten som den inneboende nyttjar. Hyran som en inneboende betalar får inte överstiga den hyra som du som hyresgäst betalar till hyresvärden.

Om du som hyresgäst överskrider sin rättighet att ha inneboende, exempelvis om det sker i för stor omfattning kan hyresavtalet sägas upp om inte hyresgästen vidtar rättelse efter uppmaning ifrån hyresvärden.

 

Senast uppdaterad •
Fråga oss!