Dödsbo

Bild

Vid dödsfall gäller 1 månads uppsägning om uppsägningen görs inom en månad efter dödsfallet. En gemensamma bostad kan överlåtas till efterlevande maka/maka eller sambo.

Uppsägning vid dödsfall

Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad, om uppsägning sker inom en månad från dödsfallet. Avtalet upphör då vid nästkommande månadsskifte. Sker uppsägningen senare än en månad efter dödsfallet, är uppsägningstiden tre månader. Avtalet kan endast sägas upp av dödsbodelägare och dödsfallsintyg från Skatteverket/begravningsbyrån ska uppvisas. Tänk på att det är viktigt att alla dödsbodelägare skrivit under uppsägningen alternativt att alla skrivit på en fullmakt som bifogas uppsägningen. Fyll i och skicka in blanketten "Uppsägning dödsbo" till Kirunabostäder

När uppsägningen kommit till Kirunabostäder börjar uthyrningsprocessen. Vi kontaktar dödsbodelägarna och en skriftlig bekräftelse på uppsägningen skickas via post. Efter det ska lägenheten besiktas, visas och städas under den tid som är kvar fram till att den är uppsagd.

Överlåtelse vid dödsfall

Vid arvskifte kan make/maka eller sambo överta den lägenhet som varit makarnas/sambornas gemensamma hem.

Besiktning

Dödsbodelägarna kontaktar vår kvartersvärd i området inom en vecka efter uppsägningen för att boka tid för besiktning av lägenheten. Kvartersvärden nås via vår kundservice. På grund av den korta uppsägningstiden är det nödvändigt att besikta lägenheten så snart som möjligt efter uppsägningen, för att kunna åtgärda eventuella anmärkningar och/eller få uppgifter om kostnader för dödsboet innan uppsägningstiden går ut.

Visning

Under uthyrningsprocessen behöver lägenheten visas till de personer som får erbjudande om den. I första hand sköter dödsbodelägarna lägenhetsvisningen själva, annars kan Kirunabostäder visa lägenheten. Lägenheten behöver inte tömmas innan visning.

Städning

När uppsägningstiden har gått ut ska bostaden vara städad. Det är dödsbodelägarnas ansvar att lägenheten blir tömd och städad i tid.

Läs mer om att Flytta ut.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!