Flytta ut

När du ska flytta är det mycket att hålla reda på både när gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här finns en checklista över sådant som är viktigt att komma ihåg.

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Om du vill ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift.

Flytt av el, telefon och internet

När du flyttar ska du både teckna ett elabonnemang på den nya adressen och avsluta ditt gamla abonnemang på den tidigare adressen. Du ska också anmäla flytt av eventuellt internet- och  telefonabonnemang. Kontakta din elleverantör, internetleverantör och ditt telefonbolag för att göra detta.

Besiktning

När lägenheten är uppsagd ska den besiktigas. Det är bra om du kan vara med på vid besiktningstillfället. Du får alltid en kopia av besiktningsprotokollet även om du inte kan närvara. Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag o s v) måste finnas i lägenheten vid besiktningen.

Om du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst. Parkettgolv och golv i badrum och kök får inte vara dolda av heltäckande mattor. Vid skador eller onormalt högt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.

Nycklar

Alla nycklar måste lämnas till bostadsförmedlingen när du flyttar. Du lämnar även in eventuella kopior samt nycklar, taggar och bokningscylindrar till övriga utrymmen, till exempel tvättstuga. Om inte samtliga nycklar lämnas in i tid kan du bli skyldig att betala för ett låscylinderbyte.

Nycklarna lämnas senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet upphört.

Visning av lägenheten

När du ska flytta ut från en lägenhet ska du som hyresgäst visa lägenheten för de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Kirunabostäder kommer att lämna ut ditt namn samt dina kontaktuppgifter till de sökande som får erbjudande om lägenheten. Om du reser bort eller av annan anledning inte kan visa lägenheten under uppsägningstiden måste någon annan göra det. Du måste då vid uppsägningen meddela Kirunabostäder om det är aktuellt med andra kontaktuppgifter för visning. 

Flyttstädning 

När du flyttar tar du med dig alla dina saker som finns i lägenheten. Kom ihåg att ta med det du förvarat i förråd, garage och på balkong/uteplats. Lägenheten ska vara ren och prydlig när du flyttar. Nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Alla utrymmen som hör till lägenheten ska städas inklusive balkong, förråd och eventuellt garage. Du kan bli tvungen att betala städningen i efterhand om den inte blir godkänd.

Använd gärna listan nedan som stöd när du städar så har du större chans att få städningen godkänd.

Flyttstädning av lägenhet

Tillfälligt parkeringstillstånd

I samband med flytt kan du få ett tillfälligt parkeringstillstånd som gäller under dagtid vid i- och urlastning. Tillståndet kan du hämta hos din kvartersvärd. Placera tillståndet på insidan av vindrutan, väl läsbart utifrån. Ändringar eller tillägg får inte göras på tillståndet.

För att undvika kontrollavgift får fordonet inte ställas så att det hindrar annan trafik, på reserverad plats eller handikapplats.